• Stosowanie siły fizycznej ma na celu obezwładnienie osoby, odparcie czynnej napaści albo zmuszenie do wykonania polecenia. Używając jej, nie wolno zadawać uderzeń, chyba że policjant działa w obronie koniecznej albo w celu odparcia zamachu na życie, zdrowie ludzkie lub mienie. Są dyscypliny sztuk walki, które potrafią zdecydowanie wzmocnić i podnieść poziom posiadanych zasobów, takie jak judo czy ju-jitsu. Wśród naszych policjantów mamy wielu trenujących, a niektórzy z nich sięgali nawet po trofea na arenie międzynarodowej. Nasi eksperci pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy sztuki walki pomagają w skutecznej i przede wszystkim bezpiecznej interwencji?