Powiat pruszkowski otrzymał dofinansowanie na program
Wsparcie psychiczne dla dzieci i młodzieży w powiecie pruszkowskim zyska nowy wymiar dzięki programowi „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.
  1. Program przewiduje szkolenia dla 23 psychologów pracujących w poradniach i szkołach.
  2. Zorganizowane zostaną 18 spotkań edukacyjnych dla uczniów i ich rodziców.
  3. Spotkania będą promować zdrowie psychiczne oraz edukację zdrowotną w każdej gminie powiatu.
  4. Dofinansowanie projektu wynosi 32 000 zł, a wkład własny powiatu to 12 960 zł.

Program „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024” jest ambitnym projektem, który ma na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Inicjatywa wspiera nie tylko dzieci, ale i ich rodziny, oferując im dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi potrzebnych do budowania odporności psychicznej.

W ramach projektu przewidziano serię szkoleń dla psychologów, które pozwolą im na lepsze zrozumienie problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Nabyta wiedza zostanie następnie wykorzystana podczas spotkań z uczniami oraz ich rodzicami, mających na celu nie tylko edukację, ale także wzmocnienie umiejętności osobistych i społecznych, które są kluczowe dla zdrowego rozwoju psychicznego.

Spotkania otwarte, które odbędą się w każdej gminie, mają za zadanie nie tylko informować, ale i demistyfikować tematykę zdrowia psychicznego. Wspólnie stawiamy na otwartość i budowanie społeczności wspierającej, co jest niezbędne do efektywnego przeciwdziałania problemom zdrowotnym w tym zakresie.

Fundusze na realizację tego ważnego zadania pochodzą zarówno z budżetu powiatu, jak i są współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, co świadczy o znaczeniu i potrzebie takich działań. Umowę o dofinansowaniu podpisali Krzysztof Rymuza, Grzegorz Kamiński oraz Małgorzata Zielonka, co umacnia lokalne wsparcie dla inicjatywy.

Wszystkie działania są skierowane na to, aby nasi najmłodsi mieszkańcy czuli się zrozumiani, wspierani i mieli dostęp do najlepszej możliwej opieki w zakresie zdrowia psychicznego. To inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści nie tylko indywidualnym rodzinom, ale całej społeczności.


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie