Inspirujące spotkania w ramach Warsztatów Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego
Nowe perspektywy dla młodych liderów – warsztaty edukacyjne z udziałem znanych specjalistów

W ramach inicjatywy, która ma na celu wspieranie młodzieżowego zaangażowania w życie publiczne, odbyły się warsztaty z udziałem wybitnych postaci z różnych dziedzin. Spotkanie zgromadziło liczne grono młodych osób zainteresowanych polityką i samorządnością.

  1. Analiza statutów młodzieżowych rad – praktyczne spojrzenie.
  2. Role młodych radnych w szkołach – strategie na rozwijanie aktywności.
  3. Przykłady udanych projektów młodzieżowych rad z całej Polski.
  4. Współpraca międzypokoleniowa w samorządzie – jak efektywnie komunikować się i współdziałać.

Warsztaty poprowadziła dr Aneta Kowalewska, która dzieliła się swoim doświadczeniem jako zastępca burmistrza oraz naukowiec specjalizujący się w naukach o polityce. Jej bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz wiedza akademicka przyczyniły się do podniesienia wartości merytorycznej spotkania.

Wśród uczestników znaleźli się również lokalni liderzy i przedstawiciele władz, w tym Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza, Radna Powiatu Mirosława Śliwińska oraz Sekretarz Powiatu Michał Landowski, co świadczy o znaczeniu i skali wydarzenia.

Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat wspólnych projektów młodzieżowych rad i rad seniorów, a także o znaczeniu młodzieżowego wpływu na lokalne decyzje. Z takimi inicjatywami, jak te warsztaty, młodzi ludzie nabierają przekonania o swojej roli i znaczeniu w kształtowaniu przyszłości lokalnej społeczności.

Projekt "Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego" jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, co podkreśla jego wagę i znaczenie dla regionu.

Spotkanie zakończyło się z ogólnym przekonaniem, że takie inicjatywy są kluczowe dla rozwijania świadomości politycznej oraz aktywizacji młodych ludzi, a pruszkowska młodzież wykazała dużą gotowość do działania i zaangażowania w sprawy lokalne.


Na podstawie: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie