Zapraszamy mieszkańców Piastowa na debatę społeczną. Spotkanie odbędzie się 28 października 2021 roku o godz. 17.00 w sali budynku MOSiR ul. Al. Tysiąclecia 1

Debatapod nazwą "Bezpieczeństwo mieszkańców Piastowa", ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców Piastowa do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 28 października 2021 roku o godz. 17.00, w sali budynku MOSiR ul. Al. Tysiąclecia 1

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

 

kom. Karolina Kańka