Zapraszamy mieszkańców Gminy Michałowice na debatę społeczną. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Debata odbędzie się 17 czerwca 2019 roku w godz. 17.00 – 19.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Michałowice.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Michałowice do aktywnego udziału w debacie społecznej poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy, która odbędzie się 17 czerwca 2019 roku w godz. 17.00 – 19.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Michałowice – Aleja Powstańców Warszawy 1 w Regułach.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

 

kk