Wkrótce rozpoczną się roboty modernizacyjne na ulicy Stalowej. Wykonawca został już wprowadzony na budowę. Zakrojona na dużą skalę inwestycja Urzędu Miasta Pruszkowa obejmuje budowę jezdni i chodników z kostki betonowej i wymianę oświetlenia ulicznego. Zanim jednak mająca 830 m długości arteria uzyska nową nawierzchnię, powstanie kanalizacja deszczowa, zostanie wymieniony odcinek sieci ciepłowniczej (roboty drogowe będą prowadzone w koordynacji z PGNiG Termika), a kolidująca z układem drogowym sieć teletechniczna poddana będzie przebudowie. W zakresie robót znajduje się także przebudowa przejazdu przez tor łącznicy kolejowej WKD.

Jak już informowaliśmy, w związku z pracami modernizacyjnymi – autobus nr 1 będzie kursował ulicą Staszica (kierunek Os. Staszica). Od 13 maja ulica Stalowa będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Zostanie utrzymany dojazd do posesji.

Planowany termin realizacji inwestycji – 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje:
Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miasta Pruszkowa
T.: 22 735 88 35, 22 735 87 21


Artykuły promocyjne

UM Pruszków: Budowa nawierzchni ulicy Stalowej