Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Dla uczczenia 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, w dniu 5 kwietnia 2019r., o godzinie 11.00 odbyła się, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, uroczystość przy „Dębach Pamięci”.

W piątek 5 kwietnia o godzinie 11.00 na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie odbyła się uroczystość poświęcona upamiętnieniu polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Miednoje i innych miejscach na terenie dzisiejszej Rosji. Posadzone w 2011 roku „Dęby Pamięci” poświęcone są: nadkomisarzowi PP Antoniemu Bąkowi z Pruszkowa, aspirantowi PP Stefanowi Kaliskiemu Komendantowi Posterunku Policji w Brwinowie oraz majorowi Wojska Polskiego Władysławowi Gomulińskiemu – zamordowanym przez NKWD w 1940 roku.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, służb i instytucji państwowych. Goszczono przedstawicieli Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członków rodzin ofiar zbrodni katyńskiej, członków organizacji społecznych i kombatanckich oraz przedstawicieli placówek oświatowych i młodzież.

Wartę honorową pełniła kompania reprezentacyjna Policji, wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie, wraz z pocztem sztandarowym Komendy Stołecznej Policji. Poczty wystawiły także: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych, Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie, Powiat Pruszkowski, Miasto Pruszków, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pruszkowie, Zespół Szkół nr 1 w Pruszkowie, Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.

Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkomisarz Krzysztof Musielak  odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego, nawiązujący do uroczystości, a następnie przekazał go na ręce Dyrektora Szkoły Łukasza Borkowskiego.

Cześć poległym bohaterom oddał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji nadkomisarz Paweł Krauz, który w imieniu Komendanta Stołecznego Policji złożył wieniec, symbol pamięci o odwadze walczących o naszą wolność.

Podczas uroczystości odczytany został  Apel Pamięci, po czym nastąpiła salwa honorowa. Delegacje przybyłych gości złożyły kwiaty i wiązanki przy Dębach Pamięci.

Uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą mł.insp. Janusza Trzepizura.

Po uroczystości zaproszeni goście oraz młodzież z powiatu pruszkowskiego, mogli obejrzeć wystawę poświęconą patronowi Komendy Stołecznej Policji podinspektorowi Policji Państwowej Marianowi Stefanowi Kozielewskiemu oraz wystawę  „Policja Państwowa 1919-1939”.

kk

 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"
 • Uroczystość przy "Dębach Pamięci"