Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie pruszkowskim dofinansowanych zostanie w sumie 15 projektów kwotą 449,5 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Jak zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, na kwietniowym posiedzeniu sejmik województwa mazowieckiego przyjął listy beneficjentów czterech ważnych dla mieszkańców Mazowsza programów wsparcia. Będą one kolejnym impulsem rozwojowym dla wielu mazowieckich miejscowości. Dofinansowanie z budżetu województwa pomoże w realizacji wielu projektów w sołectwach czy Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wesprzemy również działania na rzecz poprawy jakość powietrza i mikroklimatu. Jestem przekonany, że środki przeznaczone na ten cel, wraz ze znowelizowaną uchwałą antysmogową, pomogą nam w przyszłości oddychać czystszym powietrzem na terenie całego Mazowsza.

Mazowsze dla działkowców

Mazowsze dla działkowców 2022” to jeden z programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej. W tym roku w powiecie pruszkowskim dofinansowanie w wysokości łącznie 59,4 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

Dofinansowane zostały:

kompleksowa modernizacja terenu ROD „Michałki” przy bramie wjazdowej – 19,5 tys. zł;

kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD „Komorów” – 19,9 tys. zł;

rozbudowa monitoringu na terenie ROD "Granica" – 20 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie pruszkowskim dofinansowanych zostanie 5 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 192,1 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

– „Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie Michałowice” – 103,8 tys. zł;

działania edukacyjno-informacyjne z zakresu programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego na terenie gminy Raszyn – 13,9 tys. zł;

akcja edukacyjna w gminie Nadarzyn w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022" – 17,9 tys. zł;

– „Weź głęboki oddech-oddychaj czystym powietrzem” dla gminy Michałowice – 54,9 tys. zł;

zakup 2 elektronicznych urządzeń pomiarowych do badania wilgotności drewna (wilgotnościomierz) w celu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla gminy Raszyn – 1,3 tys. zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska, ten program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. – To dobrze że rośnie świadomość i dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu. Im bardziej zadbamy o środowisko, tym mniej trujących substancji dostanie się do atmosfery.

Mazowsze dla klimatu

Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 2 z powiatu pruszkowskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 147,9 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w gminie Michałowice – 47,9 tys. zł;

zielone przystanki ekologiczną wizytówka gminy Brwinów – etap III – 100 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw

Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie pruszkowskim w tym roku dofinansowanych zostanie 5 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 50 tys. zł.

Dofinansowane zostały:

montaż oświetlenia ulicznego w Kotowicach – 10 tys. zł;

poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej w Parzniewie – 10 tys. zł;

zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Strzeniówka – 10 tys. zł;

zakup i montaż ławki solarnej w miejscowości Szamoty – 10 tys. zł;

doposażenie OSP Dawidy – 10 tys. zł.