Budżet Inicjatyw Społecznych Powiatu Pruszkowskiego - zgłoś swój projekt teraz!

Masz pomysł na zmianę w swojej okolicy? Powiat Pruszkowski daje mieszkańcom możliwość zgłaszania projektów w ramach Budżetu Inicjatyw Społecznych. To świetna okazja, aby wziąć aktywny udział w kształtowaniu naszej wspólnej przestrzeni.

  1. Budżet projektów wynosi do 150 000 zł brutto.
  2. Zgłoszenia przyjmowane są od 3 do 23 czerwca 2024 r.
  3. Każdy może zgłosić maksymalnie dwa projekty rocznie.
  4. Głosowanie odbędzie się w dniach 5 - 15 września 2024 r.

Mieszkańcy powiatu mają szansę zgłaszać swoje projekty do Budżetu Inicjatyw Społecznych Powiatu Pruszkowskiego. Warto skorzystać z tej możliwości i wspólnie pracować nad poprawą naszej lokalnej społeczności.

Jak zgłosić swój projekt?

Projekty można zgłaszać zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć osobiście do biura podawczego starostwa lub wysłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „Budżet Inicjatyw Społecznych”. W formie elektronicznej zgłoszenia należy przesłać przez system obsługi projektów.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Każde zgłoszenie musi zawierać nazwę projektu, jego opis, lokalizację, uzasadnienie realizacji, szacunkowy koszt oraz dane projektodawców. W przypadku zgłoszeń papierowych wymagane są również podpisy projektodawców.

Dodatkowe wymagania

Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia z podpisami co najmniej 30 mieszkańców powiatu oraz oświadczenie autora o wykorzystywaniu utworu na potrzeby BIS. Jeśli projekt zgłasza osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Proces oceny i harmonogram

Ocena zgłoszonych projektów odbędzie się w terminie od 24 czerwca do 31 lipca 2024 r., a wyniki zostaną ogłoszone 22 sierpnia 2024 r. Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 5 - 15 września 2024 r., a wyniki zostaną ogłoszone 20 września 2024 r.

Dzięki Budżetowi Inicjatyw Społecznych każdy mieszkaniec ma możliwość realnego wpływu na rozwój swojej okolicy. To wyjątkowa okazja, by włączyć się w proces decyzyjny i wspólnie zrealizować wartościowe projekty. Zachęcamy do aktywnego udziału i zgłaszania swoich pomysłów!


Według informacji z: Powiat