35 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce
4 czerwca obchodzimy 35. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce, które stały się kamieniem milowym na drodze do demokracji. To wydarzenie, będące owocem porozumień Okrągłego Stołu, zmieniło bieg historii naszego kraju i miało ogromne znaczenie również dla innych państw bloku wschodniego.
  1. Obrady Okrągłego Stołu trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku.
  2. Wybory przeprowadzone 4 czerwca 1989 roku doprowadziły do ogromnych zmian ustrojowych.
  3. Opozycja zdobyła 99 ze 100 miejsc w Senacie i 161 miejsc w Sejmie.
  4. W 2013 roku 4 czerwca ustanowiono Dniem Wolności i Praw Obywatelskich.

4 czerwca 1989 roku jest datą, która na stałe wpisała się w historię Polski. Wybory, które tego dnia się odbyły, były częściowo wolne – do Sejmu, oraz całkowicie wolne – do Senatu. Były one wynikiem długotrwałych negocjacji prowadzonych podczas obrad Okrągłego Stołu, które trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Te rozmowy stały się fundamentem dla późniejszych przemian demokratycznych w kraju.

Okrągły Stół był miejscem dialogu między władzą komunistyczną a opozycją, reprezentowaną głównie przez Solidarność i Kościół katolicki. W obliczu rosnących problemów gospodarczych i społecznych, władze PRL zdecydowały się na rozmowy, które miały na celu znalezienie wyjścia z impasu. Wynikiem tych rozmów było m.in. przywrócenie Senatu, wolność prasy oraz częściowo wolne wybory do Sejmu.

Wybory z 4 czerwca 1989 roku były przełomowe. Opozycja zdobyła 99 ze 100 miejsc w Senacie oraz 161 miejsc w Sejmie, co było maksymalną liczbą, na jaką zgodziła się ówczesna władza. Był to jednoznaczny sygnał, że społeczeństwo pragnie zmian i jest gotowe do walki o demokratyczne wartości.

Wydarzenia z czerwca 1989 roku miały również ogromny wpływ na inne kraje bloku wschodniego, inspirując je do działań na rzecz demokratyzacji. Polska, poprzez swoją determinację, stała się przykładem dla innych narodów dążących do wolności.

Dziś, 4 czerwca, obchodzimy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, ustanowiony w 2013 roku. To okazja do refleksji nad znaczeniem tamtych wydarzeń oraz docenienia wartości, które wtedy wywalczyliśmy. Rocznica ta przypomina nam, jak ważna jest odwaga do walki o wolność i demokrację.


Urząd Miejski Pruszków