Powiat Pruszkowski aktualizuje strategię inwestycyjną dla metropolii warszawskiej
Rozwój metropolii warszawskiej nabiera tempa dzięki nowej strategii inwestycyjnej
  • Nowelizacja strategii ZIT 2021-2027+ otwiera drogę do unijnych funduszy.
  • Konsultacje publiczne trwają od 30 kwietnia do 23 maja 2024 r.
  • Dyżury eksperckie zaplanowano na wybrane dni w maju.
  • Strategia pozwala na realizację projektów infrastrukturalnych i edukacyjnych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to dla metropolii warszawskiej szansa na przyspieszenie realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych i społecznych. W strategii uwzględniono cel, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą infrastrukturę komunikacyjną oraz rozwój edukacji i usług publicznych. Mieszkańcy mogą liczyć na nowe drogi rowerowe, systemy parkowania typu Parkuj i Jedź oraz nowoczesny tabor autobusowy.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach! To ważne, aby każdy mógł wyrazić swoje opinie i sugestie, które pomogą kształtować przyszłość naszej metropolii. Wszelkie uwagi można przesyłać przez dedykowaną platformę konsultacyjną. Ponadto, dla zainteresowanych szczegółami zmian w dokumentacji, przygotowano dyżury telefoniczne z ekspertami. Szczegóły dotyczące godzin konsultacji można znaleźć na stronie Metropolii Warszawskiej.

Strategia ZIT to nie tylko dokument, ale przede wszystkim realne działania na rzecz lepszej przyszłości naszego regionu. Realizacja tych przedsięwzięć pozwoli nie tylko na rozwój urbanistyczny, ale także na zwiększenie integracji społecznej i współpracy międzygminnej. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy będą mogli cieszyć się wyższym standardem życia i lepszym dostępem do usług publicznych oraz rekreacji.

Zachęcamy więc do aktywnego udziału w procesie konsultacji. Wasze opinie są dla nas cenne i mogą przyczynić się do lepszego dostosowania strategii do potrzeb wszystkich mieszkańców metropolii warszawskiej.


Na podst. Powiat Pruszkowski