Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Kolejna tura ze 151 nowo przyjętych policjantów, wypowiadając słowa roty, ślubowała dziś w Komendzie Stołecznej Policji. Uroczystość z udziałem 74 funkcjonariuszy, z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2, odbyła się już po raz kolejny w skromniejszej niż dotychczas formie.

„… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)” – tak, podczas uroczystej zbiórki na dziedzińcu wewnętrznym Pałacu Mostowskich, ślubowało dziś 74 funkcjonariuszy. Słowa te za Komendantem Stołecznym Policji nadinsp. Pawłem Dzierżakiem wypowiedziało 21 policjantek i 53 policjantów. Uroczystość poprzedziło złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu i wprowadzenie pocztu sztandarowego.

Po złożeniu ślubowania do nowych policjantów zwrócił się Komendant nadinsp. Paweł Dzierżak: - Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Policjantki i Policjanci, dzień ślubowania jest uroczystością, która zawsze głęboko zapada w pamięć każdego funkcjonariusza, który rozpoczyna swoją przygodę z mundurem. Jestem głęboko przekonany, że i ten dzień również w waszych głowach i sercach głęboko zapadnie. Zapamiętacie te słowa, które wypowiedzieliście dzisiaj jako treść roty ślubowania, biorąc na siebie wielka odpowiedzialność i zobowiązanie, wielkie wyzwanie, aby służyć narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny. To są wielkie słowa, które przyjdzie Wam docenić w kolejnych latach waszej służby, jak wiele one znaczą i do jak ważnych rzeczy zobowiązaliście się. Dzisiaj jest dzień, w którym spełniacie pewnie w wielkim stopniu swoje marzenia osobiste, zawodowe, jest to dzień, który wieńczy wielomiesięczne Wasze staranie się o podjęcie służby w Policji. (…) Dziś zobowiązaliście się, aby pełnić służbę, aby pełnić służbę nie tylko myśląc o sobie, a wręcz przeciwnie, myśląc o ludziach, o społeczeństwie, dla którego tę służbę będziecie pełnili. I choć myślę, że nie raz przyjdą rozczarowania, kłopoty, problemy, sytuacje tragiczne, smutne, spotkacie się z szeroko rozumianym złem to chciałbym Wam życzyć, aby te trudne chwile szybko przemijały, a zastępowały je chwile radości, uznania, dumy z tego, że jesteście policjantami, jak również wielkiej satysfakcji z pełnionej służby, która chciałbym, żeby dawała Wam siłę do chodzenia w mundurze w kolejne dni, w kolejne problemy, w kolejne kłopoty, abyście mogli z nieustającą satysfakcją, ale i nieustającym zapałem wykonywać swoje zadania na rzecz bezpieczeństwa zarówno tego państwa, jak i obywateli tego kraju.

Komendant Dzierżak, zwracając się do nowych funkcjonariuszy, podkreślił, że od dzisiaj już nie są zwykłymi ludźmi – od dzisiaj będziecie postrzegani nie jako anonimowa osoba, ale zawsze będziecie określani już jako policjantka, policjant i chciałbym, abyście na ten honor, godność i dobre imię służby pracowali, abyście nigdy nie zawiedli swoich przełożonych i nigdy nie wypaczyli słów przysięgi, którą dzisiaj złożyliście.

W uroczystości udział wziął także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Zygmunt Robert Berdychowski, który zaznaczył, że wśród ewangelicznych zasad jest i taka, która mówi, że komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie: - cieszę się, że mogę dołączyć do gratulacji. Pamiętajcie, że zawód ten jest wyjątkowy, jest to bardziej służba, służba człowiekowi z uwzględnieniem wszystkich jego wymiarów, także tego duchowego i religijnego. (…) Zetkniecie się niejednokrotnie z tą ciemną stroną życia, łamaniem prawa, przemocą i to będzie niewątpliwie dla Was duży sprawdzian i wielkie zadanie, aby zawsze widzieć człowieka, jako tego, który jest wielki. (…) Chciałbym, życzyć Wam gorąco wielkiej satysfakcji z tego wymagania więcej od siebie każdego dnia. Życzę, abyście w tym miejscu mogli rozwijać wszystkie Wasze talenty, zdolności, i abyście nigdy nie zwątpili w tę wielkość człowieka, nawet wtedy, kiedy się pogubi czy wejdzie w konflikt z prawem. Przede wszystkim życzę Wam bezpiecznych powrotów do domu po służbie każdego dnia.  

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie, ale jak zaznaczył Komendant nadinsp. Paweł Dzierżak – szkoła życia zawodowego dopiero będzie na ulicy, w codziennej służbie prewencyjnej, patrolowej, w pionie kryminalnym, czy innych rodzajach służby, do której zostaniecie skierowani.  

Na zakończenie Komendant Stołeczny złożył nowo przyjętym funkcjonariuszom życzenia: - chciałbym, abyście z sukcesem zakończyli kurs podstawowy, abyście wszyscy jak najszybciej z tego szkolenia powrócili. Chciałbym, abyście w trakcie szkolenia, jak i później, w czasie codziennej służby, mieli dużo szczęścia, nie tylko osobistego, ale też zawodowego (…). Każdemu z Was życzę w przyszłości wielu awansów, chciałbym, aby te – jeszcze dzisiaj puste pagony - jak najszybciej się zapełniały kolejnymi dystynkcjami, które będą świadczyły o Waszym awansie zawodowym.

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną pracę w stołecznym garnizonie.

 

Tekst: Edyta Adamus

foto: asp. sztab. Krzysztof Chwała / Marek Szałajski

film: nadkom. Jarosław Florczak

Film Niepowtarzalny dzień dla 74 policjantów

Pobierz plik Niepowtarzalny dzień dla 74 policjantów (format mp4 - rozmiar 36.31 MB)