Dzisiaj, tj. 10 maja br., dokonano odbioru robót związanych z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 3103W ul. Platanowej w Młochowie. Na miejsce wybrał się Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Powiatu Pruszkowskiego. Jej całkowity koszt wyniósł 1 619 910,00 zł Mieszkańcy Gminy Nadarzyn, w tym zwłaszcza Parol, Woli Krakowiańskiej, Krakowian i Młochowa, z pewnością mają powód do zadowolenia. Rondo znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Zakres prac objął:

  1. roboty drogowe i odwodnieniowe;
  2. przebudowę kolizji z sieciami podziemnymi:
  • gazową,
  • teletechnicznymi,
  • wodociągową;
  1. budowę kanału technologicznego;
  2. remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku do ronda przy ul. Kasztanowej.

Uwaga! Do 14 maja br. na przedmiotowym skrzyżowaniu mogą odbywać się jeszcze drobne prace porządkowe.