Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godz. 17:30 w trybie zdalnym.

Transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube oraz profilu Powiatu Pruszkowskiego na Facebooku.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

  1. Otwarcie sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej do przedstawienia informacji o wynikach kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-384/2021/.
  4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Rafał Sieradzki

Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) sesje Rady Powiatu Pruszkowskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.