Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Franczyza - co to takiego oraz na czym polega?

Każdy z nas z pewnością słyszał chociaż raz o franczyzie. Co jak co, ale nie da się tego ukryć. Mimo to nie do końca wiemy czym ona dokładnie jest oraz na czym właściwie polega. Aby wszystko przebiegało poprawnie powinniśmy rozpocząć od przedstawienia definicji franczyzy.

Franczyza jest niczym innym jak sprzedażowym systemem, który jest oparty na ścisłej jak i także ciągłej współpracy. Współpraca odbywa się pomiędzy dwoma podmiotami odrębnymi. Podmiotami tymi są franczyzobiorca jak i także franczyzodawca. Mówiąc nieco prościej franczyza jest sposobem na współpracę oraz wspólnego prowadzenia sprzedaży przez franczyzobiorcę samodzielnego, który bezpośrednio działa pod szyldem franczyzodawcy wobec siebie nadrzędnego. Jak łatwo się jest domyśleć biznes franczyzowy jest rozwiązaniem bardzo rozsądnym oraz bardzo korzystnym. Szczególnie opłacalny jest osobom, które chcą na własną rękę zarobić, ale na własny biznes nie mają zbytnio pomysłu.

Licencja franczyzowa

Musimy sobie także powiedzieć co nieco o działalności na specjalnej franczyzowej licencji. Taka współpraca wiąże się nie tylko z profitami oraz korzyściami, ale również wiąże się z zakresem obowiązków. Zakres ten jest przedstawiony przed podmiot, który udziela licencji. Właśnie dlatego współpracy pomiędzy franczyzodawcą, a franczyzobiorcą zawiązywana jest na podstawie umowy właśnie franczyzy. W umowie tej są określone wszelkie obowiązki i prawa stron. Musimy także dodać, że franczyzowa działalność wiąże się również z przekazaniem przez osobę udzielającą licencji franczyzowego pakietu. Chodzi tutaj o poufne informacje związane z tajnikami prowadzenia konkretnego biznesu. Poza tym biznes franczyzowy również zakłada przepływ merytorycznej wiedzy od franczyzodawcy bezpośrednio do franczyzobiorcy. Oprócz tego nowy biznesowy kontrahent ma możliwość korzystania z towarowych znaków, nazwy oraz rozpoznawalnych produktów swojego franczyzodawcy.

Poznajmy strony umowy franczyzy

Umowa franczyzy jest zawierana zawsze pomiędzy dwoma stronami. Pierwszą z nich jest franczyzodawca. Jest to zawsze podmiot, który bezpośrednio udziela praw jak i także nakłada typowe obowiązki dla franczyzy. Franczyzodawca również udziela licencji na prowadzenie konkretnego biznesu. Tym samym upoważnia danego odbiorcę do korzystania z franczyzowego pakietu. Drugą stroną umowy jest zawsze franczyzobiorca. Jest to strona, która uzyskuje prawa oraz przyjmuje franczyzowe obowiązki. Mowa tutaj o zobowiązaniach jak i także przywilejach.

Może to na przykład być płacenie osobie przekazującej licencję odpowiedniego wynagrodzenia czy też korzystanie z loga franczyzodawcy. Poza wspomnianą już umową przekazywany jest także poufny franczyzowy pakiet. Tenże dokument przedstawia sam sposób prowadzenia konkretnej gospodarczej działalności oraz informuje o koncepcji prowadzeniu konkretnego biznesu oraz o prawach poszczególnych, obowiązkach jak i także zobowiązaniach. Jak widać nie jest to takie skomplikowane jakby mogło się wydawać.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o franczyzie. Zobacz portal Franczyza w Polsce i pozyskaj więcej informacji o biznesie