UM Pruszków aktualizuje Strategię ZIT dla metropolii warszawskiej
W naszej metropolii rozpoczyna się nowy etap planowania strategicznego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawy i okolic wchodzą w fazę intensywnych konsultacji. To szansa na realny wpływ mieszkańców na przyszłość naszego regionu.
  1. Strategia ZIT w nowej odsłonie ma wspierać rozwój lokalny dzięki funduszom unijnym.
  2. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie i sugestie od 30 kwietnia do 23 maja 2024 roku.
  3. Do dyskusji zapraszani są wszyscy zainteresowani, a eksperci są dostępni podczas dyżurów telefonicznych.
  4. Strategia zakłada rozwój infrastruktury takiej jak drogi rowerowe czy projekty edukacyjne.

Metropolia warszawska staje przed szansą na znaczące wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, które może przekształcić nasz region w jeszcze bardziej przyjazne i nowoczesne miejsce do życia. Zaktualizowana „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” to dokument, który określa główne kierunki rozwoju i inwestycje, które mają być realizowane w najbliższych latach.

W dokumencie tym wyróżniono kilka kluczowych obszarów, które mają być wspierane. Szczególną uwagę zwrócono na poprawę infrastruktury transportowej, w tym budowę nowych dróg rowerowych oraz rozwój systemu „Parkuj i jedź”. Planowane są także inwestycje w sektorze edukacji oraz zakup nowego taboru autobusowego, co ma na celu podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności metropolii.

Mieszkańcy są serdecznie zapraszani do udziału w procesie konsultacji. Wszelkie uwagi i sugestie mogą być przekazywane poprzez specjalnie przygotowaną platformę konsultacyjną. Ponadto, dla wszystkich zainteresowanych szczegółami zmian w strategii, zorganizowane zostaną dyżury telefoniczne z ekspertami. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o przyszłych projektach i wyrazić swoje zdanie na ich temat.

Realizacja Strategii ZIT to nie tylko szansa na pozyskanie znaczących środków finansowych, ale także możliwość zbudowania metropolii, która będzie odpowiedzią na realne potrzeby jej mieszkańców. Wspólnie możemy wpłynąć na to, jak będzie kształtować się nasze otoczenie w najbliższych latach.


Wg inf z: UM Pruszków