Światowy Dzień Zespołu Downa: Kolorowe skarpetki jako symbol różnorodności
Zapraszamy do świętowania różnorodności w najbardziej kolorowy sposób – poprzez noszenie skarpetek nie do pary! 21 marca, międzynarodowy dzień poświęcony osobom z Zespołem Downa, przypomina nam o wartościach, jakie płyną z akceptacji i wsparcia dla tych, którzy tę różnorodność wniosą do naszego życia.
  1. Data 21 marca symbolizuje unikalną cechę genetyczną Zespołu Downa.
  2. Kolorowe skarpetki nie do pary stały się wyrazem wsparcia i akceptacji.
  3. Zespół Downa wzbogaca nasze spojrzenie na świat.
  4. Zachęta do noszenia kolorowych skarpet jako gestu otwartości.

21 marca każdego roku obchodzimy wyjątkowy dzień – Światowy Dzień Zespołu Downa. Jest to moment, w którym społeczność globalna jednoczy się, aby podkreślić piękno różnorodności i włączenia osób z dodatkowym chromosomem w nasze życie. Symbolika daty – trzeci miesiąc dwudziestego pierwszego dnia – nawiązuje do trzech chromosomów w 21 parze, charakterystycznej dla osób z Zespołem Downa.

W naszej społeczności, kolorowe skarpetki nie do pary stały się znakiem wsparcia, świadomości i akceptacji dla osób z Zespołem Downa i ich rodzin. Nie jest to tylko gest modowy, ale przede wszystkim przesłanie, że różnorodność wśród nas jest cennym zasobem, który należy celebrować.

Osoby żyjące z Zespołem Downa oferują unikatową perspektywę na otaczającą nas rzeczywistość. Ich szczerość, ciekawość świata i ludzi, a także spontaniczność w wyrażaniu emocji, uczą nas, jak ważne są momenty radości i docenianie każdego dnia.

Noszenie kolorowych skarpetek nie do pary 21 marca jest prostym, ale mocnym gestem. To sposób, aby pokazać, że jesteśmy otwarci na różnorodność, że wspieramy osoby z Zespołem Downa i ich rodziny w dążeniu do pełnej akceptacji i integracji w społeczeństwie. Niech ten dzień będzie przypomnieniem, że każdy z nas wnosi wyjątkowy wkład do wspólnoty, w której żyjemy.


Wg inf z: Urząd Miejski w Pruszkowie