W komisariatach w Piastowie i Brwinowie odbyły się uroczyste odprawy, podczas których na stanowiska komendanta i zastępców zostali powołani komisarz Mariusz Jarmołkowicz, nadkomisarz Zbigniew Knap i aspirant sztabowy Marcin Skowroński.

We wtorek, w komisariacie w Piastowie odbyła się uroczysta odprawa, która rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie nadkomisarzowi Pawłowi Krauz. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski oraz policjanci i pracownicy cywilni komisariatu.

Podinspektor Robert Sobczak – Naczelnik Wydziału Ogólnego pruszkowskiej komendy,  odczytał rozkaz personalny podpisane przez Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie, o powołaniu z dniem 8 kwietnia 2019 r., na stanowisko: Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Piastowie - aspiranta sztabowego Marcina Skowrońskiego.

Wczoraj o godzinie 13.00 w brwinowskim komisariacie miała miejsce odprawa z udziałem Burmistrza Gminy Brwinów Arkadiuszem Kosińskim. Po złożeniu meldunku I Zastępcy KPP w Pruszkowie odczytane zostały rozkazy powołujące z dniem 8 kwietnia 2019r., komisarza Mariusza Jarmołkowicza na stanowisko komendanta komisariatu i nadkomisarza Zbigniewa Knapa na jego zastępcę.

Nadkomisarz Paweł Krauz złożył życzenia i życzył sukcesów wszystkim powołanym komendantom.

Komendanci podziękowali za wyróżnienie i okazane im zaufanie. Wyrazili nadzieję, że razem z policjantami będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i tworzyć Policję skuteczną, zasługującą na społeczny szacunek i zaufanie.

Swoje gratulacje i oraz życzenia dla nowych szefów brwinowskiego komisariatu złożyli również: Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Krzysztof Bujnowski, Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski oraz policjanci i pracownicy cywilni brwinowskiej jednostki.

 

kk

 

  • Odprawa w komisaraice w Piastowie
  • Odprawa w komisaraice w Piastowie
  • Odprawa w komisaraice w Piastowie
  • Odprawa w komisaraice w Brwinowie
  • Odprawa w komisaraice w Brwinowie
  • Odprawa w komisaraice w Brwinowie