Od lipca rusza nabór wniosków do programu „Dobry Start” - 300 zł na wyprawkę dla uczniów
Od 1 lipca rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. To wsparcie finansowe przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24. roku życia.

Świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną – kto może skorzystać?

Program „Dobry Start” jest dostępny dla rodziców i opiekunów uczących się dzieci. Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, które nie ukończyło 20 lat. W przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, wsparcie to jest dostępne do ukończenia przez nie 24 lat.

Warto zaznaczyć, że świadczenie nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach oraz na studentów. Ważnym kryterium jest również wiek dziecka liczony rocznikowo – oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz szkół policealnych również mają prawo do świadczenia, jeśli przed rozpoczęciem roku szkolnego ukończyli odpowiednio 20. lub 24. rok życia.

Brak kryterium dochodowego i przeznaczenie środków

Jednym z kluczowych aspektów programu „Dobry Start” jest brak kryterium dochodowego – świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości zarobków rodziców. Środki te można przeznaczyć na zakup wyprawki szkolnej, w tym podręczników, zeszytów czy innych przyborów szkolnych. W ubiegłym roku w województwie mazowieckim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił ponad 707,5 tys. wyprawek szkolnych na łączną kwotę ponad 212 mln zł.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o świadczenie 300 zł można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Złożenie wniosku w terminie do końca sierpnia gwarantuje wypłatę środków najpóźniej do 30 września. Jak informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego, złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tej dacie.

Prosty proces składania wniosków i dostępne platformy

Proces składania wniosków jest prosty, jednak ważne jest, aby dokładnie wypełnić formularz, wpisując prawidłowy numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły, a także aktualny numer konta bankowego. Najprostszym i najszybszym sposobem na złożenie wniosku jest skorzystanie z aplikacji mZUS, dostępnej bezpłatnie w sklepach Google Play oraz App Store. Aplikację trzeba połączyć ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, mogą złożyć wniosek przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Ważne jest, aby pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wszystkich wymaganych danych, co przyspieszy proces rozpatrywania wniosku i wypłaty świadczenia.


Urząd Miejski Pruszków