Jakie są wskaźniki odzysku odpadów w Pruszkowie?
W ubiegłym roku Pruszków osiągnął wskaźnik odzysku odpadów na poziomie 35,7%. Tegoroczny cel to 45%, co jest wyzwaniem wymagającym wspólnego wysiłku mieszkańców. Segregacja odpadów jest kluczowa, aby uniknąć kar finansowych dla gminy.
  1. Wskaźnik odzysku odpadów w 2023 r. wyniósł 35,7%.
  2. W 2024 r. wymagany jest wskaźnik na poziomie 45%.
  3. Brak osiągnięcia celu skutkuje karami finansowymi.
  4. Segregacja odpadów jest szczególnie ważna w zabudowie wielorodzinnej.

W minionym roku mieszkańcy naszej gminy zdołali osiągnąć wskaźnik odzysku odpadów na poziomie 35,7%, co jest niewielkim przekroczeniem wymaganego progu 35%. Jednakże, w 2024 roku gminy muszą sprostać znacznie wyższym wymaganiom i osiągnąć wskaźnik wynoszący 45%. Jest to ambitny cel, który wymaga zaangażowania nas wszystkich.

Dlaczego jest to tak ważne? W przypadku nieosiągnięcia wymaganego wskaźnika, gmina zostanie obciążona karami finansowymi. Wysokość tych kar jest bezpośrednio związana z ilością surowców, które nie zostały zebrane selektywnie. Ostatecznie, konsekwencje finansowe spadną na nas wszystkich.

Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, aby szczególną uwagę zwracali na segregację odpadów. Jest to zadanie, które wymaga pewnego nakładu pracy, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej, gdzie różnorodność odpadów jest większa. Kluczowe jest dzielenie odpadów na poszczególne frakcje przed ich wyrzuceniem.

Tylko wspólnym wysiłkiem możemy osiągnąć tegoroczny cel i uniknąć kar. Segregacja odpadów to nasza wspólna odpowiedzialność i inwestycja w lepszą przyszłość naszej społeczności.


Na podstawie: Urząd Miejski w Pruszkowie