Szkolenie liderów przyszłości: Młodzieżowa Rada Powiatu Pruszkowskiego w akcji!
Powiat pruszkowski zorganizował pierwsze w swoim rodzaju szkolenie dla młodych radnych, które miało na celu rozwinięcie ich umiejętności i integrację zespołu. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli okazję zanurzyć się w angażujących warsztatach oraz zdobyć cenne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w pracy na rzecz społeczności.
  1. Szkolenie z zarządzania wizerunkiem w mediach społecznościowych.
  2. Warsztaty z wykorzystania gamifikacji w nauce i rozwoju osobistym.
  3. Sesja edukacyjna na temat praw ucznia.

Jednym z najważniejszych elementów warsztatów była sesja poświęcona zarządzaniu wizerunkiem w mediach społecznościowych. Radni dowiedzieli się, jak skutecznie prowadzić swoje profile oraz jak budować pozytywny wizerunek online. Umiejętności te są niezbędne w dzisiejszym świecie, gdzie media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w komunikacji.

W ramach szkolenia odbyły się również warsztaty dotyczące wykorzystania mechanizmów gier planszowych w nauce i rozwoju osobistym. Uczestnicy dowiedzieli się, jak elementy gamifikacji mogą wspierać codzienną edukację oraz rozwijać umiejętności takie jak strategiczne myślenie, współpraca i kreatywność.

Podczas zajęć nie zabrakło także ważnych tematów związanych z prawami ucznia. Sesja edukacyjna "Znaj swoje prawa w szkole" miała na celu zwiększenie świadomości młodych radnych na temat ich praw i sposobów ich skutecznego wykorzystania. Wiedza ta jest nieoceniona w codziennym funkcjonowaniu w środowisku szkolnym.

Pierwszego dnia warsztatów uczestników odwiedzili przedstawiciele władz powiatu pruszkowskiego: Adrian Ejssymont (Starosta Pruszkowski), Rafał Sieradzki (Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego) oraz Karolina Gawkowska (Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego). Ich obecność oraz aktywne uczestnictwo w sesji poświęconej wizerunkowi w mediach społecznościowych były dla młodych radnych niezwykle motywujące.

Organizacja tych warsztatów była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Warsztaty integracyjno-edukacyjne dla Młodzieżowej Rady Powiatu Pruszkowskiego".

Młodzi radni wykazali się ogromnym zaangażowaniem, zdobyli nowe umiejętności i zintegrowali się jako zespół. Dzięki wspólnym działaniom i interakcji będą teraz mogli prężniej działać na rzecz lokalnej społeczności, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce.

#Mazowszezawszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka


Na podst. Powiat