6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustanowiony został przez Komisję Europejską, aby zwrócić uwagę mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach. Jest to jedna ze strategii zmierzająca do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej.

Mimo licznych apeli do kierowców o zachowanie zdrowego rozsądku, wciąż zdarzają się kierujący, którzy w rażący sposób łamią przepisy ruchu drogowego. Dlatego każdego dnia, przez cały rok, policjanci warszawskiej „drogówki” działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dzień ten jest kolejną okazją, aby przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, kultura jazdy, zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Życzliwość w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego jest bardzo ważna każdego dnia.

 

Ponownie apelujemy zarówno do kierujących jak i pieszych
 o rozwagę oraz przestrzeganie przepisów prawa!