Aleja Marii Dąbrowskiej po remoncie: nowe chodniki i sygnalizacja świetlna
Wczoraj miało miejsce uroczyste otwarcie zmodernizowanej Alei Marii Dąbrowskiej. Inwestycja, która kosztowała ponad 6 milionów złotych, ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Zrealizowane prace obejmowały m.in. remont drogi, chodników oraz instalację sygnalizacji świetlnej. W wydarzeniu uczestniczyli lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy.

Zakres prac remontowych na Alei Marii Dąbrowskiej

Modernizacja Alei Marii Dąbrowskiej obejmowała szereg kluczowych działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu. Prace obejmowały remont drogi powiatowej wraz z odnowieniem skrzyżowań z drogami gminnymi. Dodatkowo, zmodernizowane zostały chodniki oraz inne utwardzenia powierzchni gruntu w obszarze pasa drogowego. Nie zapomniano również o remontach zjazdów, co znacznie poprawiło dostępność dla mieszkańców i użytkowników drogi.

Szczególnie istotnym elementem projektu była przebudowa skrzyżowania Alei Marii Dąbrowskiej z ul. Waldemara i H. Kotońskiego. W ramach tej inwestycji zainstalowano nową sygnalizację świetlną oraz chodniki, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Ponadto, wprowadzono nową stałą organizację ruchu, która ma na celu usprawnienie poruszania się po tej trasie.

Finansowanie i realizacja inwestycji

Całkowity koszt projektu wyniósł 6 423 060,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane przez Gminę Michałowice, która przeznaczyła na ten cel 2 000 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Powiatu Pruszkowskiego. Wykonawcą robót była firma Rokom Sp. z o.o., która zrealizowała prace zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 grudnia 2022 r.

Warto również zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt inwestycji, jakim było przesadzenie drzewa wraz z jego trzyletnim utrzymaniem. Tego typu działania świadczą o odpowiedzialnym podejściu do ochrony środowiska i dbałości o zieleń miejską.

Uroczyste otwarcie i znaczenie inwestycji dla mieszkańców

W trakcie uroczystości otwarcia Alei Marii Dąbrowskiej, Starosta Pruszkowski Adrian Ejssymont oraz Wójt Gminy Michałowice Małgorzata Pachecka podkreślili, jak ważna była ta inwestycja dla lokalnej społeczności. Obecni byli również członkowie Zarządu Powiatu: Patryk Grabowski i Michał Pihowicz, którzy wyrazili wdzięczność wszystkim zaangażowanym w realizację projektu.

W wydarzeniu brali udział także Radni Powiatu Pruszkowskiego, w tym Aurelia Zalewska i Krzysztof Rymuza. Wszyscy zgromadzeni podkreślali, że modernizacja Alei Marii Dąbrowskiej znacząco przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Nowa infrastruktura drogowa ma nie tylko usprawnić ruch, ale także zwiększyć atrakcyjność okolicy dla nowych inwestycji i mieszkańców.


Opierając się na: Powiat