Finał konkursu ekologicznego w Przedszkolu Miejskim nr 13 w Pruszkowie
11 czerwca 2024 roku w Przedszkolu Miejskim nr 13 odbyła się uroczystość finałowa konkursu „Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom”. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę wielu mieszkańców, a także lokalnych władz, które z dumą wręczyły nagrody małym ekologom.
  1. Uroczyste wręczenie nagród przez władze miasta.
  2. Występy artystyczne dzieci z PM nr 13.
  3. Realizacja edukacyjnego projektu ekologicznego.
  4. Zebranie 6066 kg zużytych baterii.

Podczas finałowej gali, Prezydent Miasta Piotr Bąk oraz jego zastępca Michał Landowski, wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu. Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 13, które zaprezentowały się w ekologicznych programach artystycznych.

Projekt „Dzieci chronią środowisko. Środowisko przyjazne dzieciom 2024” realizowany był od 15 stycznia do 10 maja 2024 roku. Zaangażował blisko 2000 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z różnych przedszkoli. Celem projektu było kształtowanie proekologicznych postaw wśród najmłodszych oraz nauka współpracy zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

W ramach działań edukacyjnych, dzieci miały okazję dowiedzieć się o wpływie działalności człowieka na środowisko, a szczególnie o zagrożeniach związanych z zużytymi bateriami oraz sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Specjaliści z branży elektroodpadów oraz pracownicy pedagogiczni przedszkoli przeprowadzili liczne warsztaty i zajęcia, poruszając kluczowe kwestie ochrony środowiska.

Efektem tych działań było zebranie imponującej ilości 6066 kg zużytych baterii. To dowód na to, że nawet najmłodsi mogą mieć znaczący wpływ na ochronę środowiska, jeśli tylko otrzymają odpowiednie wsparcie i edukację.

Projekt nadzorowany był przez organizacje takie jak AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A., AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., oraz Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

Przykład tego konkursu pokazuje, jak ważne jest angażowanie dzieci w działania proekologiczne od najmłodszych lat. Dzięki takim inicjatywom, mamy szansę wychować kolejne pokolenia świadomych ekologicznie obywateli, którzy będą dbać o naszą planetę.


Urząd Miejski w Pruszkowie