Glifiosat przynajmniej do 2033 roku

Substancja czynna glifosat jest ważnym elementem uprawy uproszczonej i bezorkowej, ponieważ w sposób nieselektywny, pozwala na eliminację chwastów bez konieczności wykonywania zabiegów mechanicznych. Jej przydatność jest nieoceniona w technologii siewu bezpośredniego. Dlatego też wielu producentów rolnych entuzjastycznie przyjęło decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia odnowienia substancji czynnej glifosat.

Duża liczba produktów

Substancja czynna glifosat jest składnikiem ponad 90 produktów przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Zmiany wdrożone w życie przez Komisję Europejską dotyczą tylko zastosowania profesjonalnego, natomiast każdy z krajów członkowskich będzie mógł samodzielnie zdecydować o aplikacji środków przez nieprofesjonalistów. 

W zarejestrowanych środkach dominują herbicydy jednoskładnikowe o różnej zawartości substancji czynnej, ale występują też połączenia z:

 • MCPA
 • kwasem pelargonowym
 • 2,4 D
 • diflufenikanem
 • pyraflutenem etylowym

W rolnictwie mogą być aplikowane środki zawierające substancję czynną glifosat w ilości od 180 g/l do 540 g/l. Dominującą formą użytkową jest SL, czyli koncentrat do stosowania po rozcieńczeniu wodą.

"Stare" zasady stosowania 

Możliwość aplikacji środków ochrony roślin zawierających substancję czynną glifosat była zróżnicowana — wynikało to z zapisów w etykiecie produktu. Herbicydy nieselektywne mogły być stosowane:

 • na ściernisko — po zbiorze rośliny uprawnej
 • po siewie a przed wschodami uprawy
 • przed zbiorem w celu desykacji lub ułatwienia zbiory
 • w sadach
 • w terenach nieużytkowanych rolniczo

Jakie będą nowe zasady aplikacji środków z glifosatem?

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej związanej z odnowieniem zatwierdzenia substancji czynnej, zostały wprowadzone nowe wytyczne, a nawet obostrzenia: 

 • zmianą jest wprowadzenie zakazu aplikacji przed zbiorem uprawy w celu wyrównania dojrzewania łanu lub ułatwienia zbioru
 • wprowadzono też maksymalną ilość substancji czynnej, która może być wprowadzana na 1 hektar podczas jednego roku (z reguły okres ten równy jest sezonowi wegetacyjnemu):
  • maks. 1,44 kg/ha w zastosowaniach rolniczych 
  • maks. 1,8 kg/ha w zwalczaniu chwastów inwazyjnych na użytkach rolnych i innych terenach niż użytki rolne
  • maks. 3,6 kg/ha na obszarach nieużytkowanych rolniczo

Gifosaty w sklepie internetowym dla rolnika

Herbicydy nieselektywne takie jak Agrosar 360 SL, który można znaleźć tutaj: https://osadkowski.pl/produkt/agrosar-360-sl-1l--s-68917, są elementem agrotechniki wielu upraw. Pozwalają na wdrażanie uproszczeń w uprawie roli oraz ułatwiają skuteczną eliminację chwastów — zwłaszcza wieloletnich.