KPP w Pruszkowie: Sukces
W czwartek, mieszkańcy Pruszkowa oraz lokalni funkcjonariusze po raz kolejny pokazali swoje wielkie serce, biorąc udział w „Mundurowej Akcji Krwi”. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać znaczącą ilość krwi, która pomoże wielu potrzebującym.
  • 38 osób oddało krew podczas akcji.
  • Zebrano ponad 17 litrów krwi.
  • Uczestniczyli w niej policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy cywilni oraz mieszkańcy.
  • Akcja promowała także zawód policjanta poprzez dystrybucję informacyjnych materiałów.

Akcja zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Pruszkowie to nie tylko okazja do pomocy innym, ale również chwila na większe zrozumienie i zbliżenie społeczności z lokalnymi służbami. W tym dniu, funkcjonariusze nie tylko pełnili rolę organizatorów, ale stawali się równymi uczestnikami, dzieląc się czymś tak cennym, jak krew.

Wydarzenie to było również doskonałą okazją do edukacji. Osoby, które przyszły oddać krew, miały możliwość zapoznania się z różnymi aspektami pracy w policji, co może w przyszłości zaowocować nowymi kandydaturami do służby. Rozdawane ulotki i gadżety pełniły funkcję informacyjną, a także były formą podziękowania dla uczestników.

Niezmiernie cieszy fakt, że inicjatywy takie jak „Mundurowa Akcja Krwi” cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i zaangażowaniem społeczności lokalnej, które wspólnie tworzą realne wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.


Na podstawie: KPP w Pruszkowie