Ryczałt a kredyt hipoteczny dla firm – czy jest możliwy?

Wielu przedsiębiorców zdecydowało się w ostatnim czasie na przejście na ryczał od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania może być korzystna finansowo. Kwestią, która wymaga bliższego przyjrzenia się, jest jednak ryczałt a kredyt hipoteczny.

Źródło dochodu a kredyt hipoteczny

Procedura oceny zdolności kredytowej jest oczywiście kluczowym elementem procesu poprzedzającego przyznanie kredytu. Choć decydującą wartością jest dochód uzyskiwany przez kredytobiorcę i ponoszone przez niego wydatki, analitycy biorą pod uwagę również źródło osiągania tego dochodu.

Z perspektywy instytucji najwyższe gwarancje przedstawia umowa o pracę na czas nieokreślony. Drzwi do kredytu nie są oczywiście zamknięte dla przedsiębiorców, jednak przedstawiciele tej grupy muszą liczyć się ze zdecydowanie bardziej restrykcyjnym podejściem instytucji i surową oceną możliwości finansowych. Ważnym aspektem jest również forma prawna działalności oraz sposób jej opodatkowania. Taki sam poziom dochodów nie zawsze musi przekładać się na taką samą zdolność kredytową.

Działalność na ryczałcie a kredyt hipoteczny

Reformy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wprowadziły m.in. atrakcyjne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla niektórych grup zawodowych oraz  korzystny sposób rozliczenia składki zdrowotnej w przypadku wybrania tej formy opodatkowania.

Jednocześnie ryczałt znacząco różni się od innych dostępnych opcji, a więc podatku liniowego i skali podatkowej. W tym przypadku należność podatkowa jest obliczana na podstawie przychodów, a nie dochodu. W związku z brakiem konieczności ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodu realne obliczenie dochodów przedsiębiorcy jest niemożliwe. To natomiast przekłada się na spore ograniczenia dotyczące szacowania zdolności kredytowej przedsiębiorców korzystających z ryczałtu.

Oferty banków znacząco się różnią

Ryczałtowcy chcący uzyskać atrakcyjny kredyt hipoteczny muszą jeszcze dokładniej przyglądać się warunkom oferowanym przez banki. Instytucje podchodzą do wyliczeń w różny sposób. Więcej o tym, jak wygląda ryczałt a kredyt hipoteczny, przeczytasz w serwisie BlogKredytowy.

Najkorzystniejsze z punktu widzenia klientów wyliczenia mogą zakładać nawet 80% osiąganych przychodów, większość instytucji podchodzi jednak do nich zdecydowanie bardziej konserwatywnie.

Pod uwagę może być również brany profil działalności gospodarczej. Generalnie im wyższa stawka ryczałtu, tym korzystniej będzie prezentować się procent przychodu brany pod uwagę przez bank. Kredyt hipoteczny a ryczał 8,5% czy 5,5% będzie więc trudniej uzyskać niż w przypadku kredytobiorców, którzy płacą zryczałtowany podatek zgodnie ze stawką wynoszącą 15%.

Forma opodatkowania a warunki kredytu

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem mają przede wszystkim problem z oceną zdolności kredytowej lub spełnieniem warunków stawianych przez bank kredytobiorcom. Forma opodatkowania nie będzie miała jednak wpływu na ofertę dostępnych kredytów mieszkaniowych. Dlaczego kredyt hipoteczny jest taki drogi?

W obecnej sytuacji wynika to przede wszystkim z wysokich stóp procentowych, które przekładają się na wysokość rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Coraz popularniejsze stają się przy tym kredyty ze stałą stopą, w ramach których oprocentowanie jest zamrożone na określony w umowie czas.

W wielu przypadkach okaże się, że taki kredyt będzie tańszy od tego ze zmiennym oprocentowaniem, a to pozwala z kolei na uzyskanie wyższego zobowiązania. W obecnych warunkach może okazać się to przepustką do upragnionego kredytu.