Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Policjanci z Pruszkowa oraz przedstawicielka WKD sp. z o.o. odwiedzili Szkołę Podstawową w Otrębusach, aby przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Podczas zorganizowanych spotkań w klasach 0-III policjanci omówili nowe zasady bezpieczeństwa, mówiące o tym że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych oraz znajdujący się na nim ma pierwszeństwo przed pojazdem. Przepis nie dotyczy jednak tramwajów. W praktyce każdy kierujący widząc zbliżającą się do przejścia dla pieszych osobę która ma zamiar przejść na drugą stronę jezdni powinien zatrzymać pojazd i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.  Zatrzymanie pojazdu powinno odbyć się w taki sposób aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe zachowanie na przejściach dla pieszych. Najmłodsi mogli przećwiczyć prawidłowe przechodzenie przez przejście dla pieszych.  Podczas zajęć nie zabrakło nauki i przypomnienia numeru alarmowego 112. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat prawidłowego stosowania numeru 112.

Przedstawicielka spółki WKD przedstawiła zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pociągach oraz na peronach i przystankach Wukadki a także zwróciła szczególną uwagę na nieodpowiedzialne zachowanie kierujących pojazdami, którzy nie stosując się do przepisów ruchu drogowego często narażając życie i zdrowie swoje oraz innych uczestników ruchu drogowo-kolejowego, naruszają konstrukcje techniczne szlabanów i innych urządzeń małej infrastruktury kolejowej znajdującej się na przejazdach WKD. Przedstawiła również skutki zderzenia samochodu z pociągiem WKD i towarzyszące temu dalsze konsekwencje.

Uczniowie otrzymali odblaski, odznaki Wukadki oraz pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie zajęć uczniowie mieli okazję usiąść za kierownicą radiowozu.

 

kom. Karolina Kańka

  • "Twoja bezpieczna WuKaDka" w szkole w Otrębusach
  • "Twoja bezpieczna WuKaDka" w szkole w Otrębusach
  • "Twoja bezpieczna WuKaDka" w szkole w Otrębusach
  • "Twoja bezpieczna WuKaDka" w szkole w Otrębusach
  • "Twoja bezpieczna WuKaDka" w szkole w Otrębusach
  • "Twoja bezpieczna WuKaDka" w szkole w Otrębusach