Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Od piątku do poniedziałku policjanci z wydziału ruchu drogowego prowadzili wzmożone kontrole drogowe na terenie dróg powiatu pruszkowskiego. W ramach „Kaskadowego pomiaru prędkości" - 52 kierujących otrzymało mandaty karne za złamanie przepisów dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości. W majowy weekend ukaranych mandatem zostało 74 kierujących za łamanie przepisów ruchu drogowego.

Kaskadowy pomiar prędkości polega na tym, że kontrola prowadzona jest na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach. W przeprowadzeniu takiej kontroli mogą brać udział dwa, trzy lub więcej radiowozów policyjnych ustawionych kolejno po sobie na określonym, często krótkim, odcinku drogi.

W piątek policjanci z pruszkowskiej drogówki, podczas całodniowych działań ujawnili 56 kierujących pojazdami niestosujących się do ograniczeń prędkości, z czego 52 ukaranych zostało mandatami karnymi, 3 osoby pouczono, wobec 1 kierującego skierowano wniosek do sądu.

Podczas działań w ramach „Bezpieczna majówka 2021” policjanci dokonali 132 badań stanu trzeźwości kierujących. Za złamanie obowiązujących przepisów drogowych 74 kierujących otrzymało mandaty karne, 3 z nich straciło prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Na terenie całego powiatu pruszkowskiego doszło do 14 kolizji. Nie odnotowano żadnego wypadku drogowego

Nadrzędnym celem tych akcji jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz eliminowanie z ruchu drogowego tych kierowców, którzy prowadzą pojazdy ze znacznie przekroczoną od dozwolonej prędkością lub w inny rażący sposób łamią obowiązujące przepisy ruchu drogowego. Wynika to z faktu, że jedną z głównych przyczyn wypadków i kolizji na polskich drogach jest nieprzestrzeganie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy.

 

kom. Karolina Kańka