Policja podsumowuje akcję
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Pruszkowie przeprowadzili akcję mającą na celu kontrolowanie prędkości pojazdów. Działania te miały za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza w miejscach szczególnie narażonych na wypadki. Efekty tych działań są alarmujące.

Przeprowadzona akcja „Prędkość” – cel i metody

1 lipca funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Pruszkowie zorganizowali akcję pod nazwą „Prędkość”. Głównym celem tej akcji było egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczenia prędkości. Policjanci używali zarówno statycznych, jak i dynamicznych metod pomiaru prędkości, co pozwoliło na skuteczniejszą kontrolę kierowców.

Podczas działań szczególną uwagę skierowano na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. W ten sposób starano się zminimalizować ryzyko poważnych zdarzeń na drogach.

Rezultaty kontroli prędkości w Pruszkowie

W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 146 wykroczeń związanych z przekroczeniem dozwolonej prędkości. Szczególnie niepokojące jest to, że aż 123 z tych wykroczeń miało miejsce w rejonie przejść dla pieszych. Tego typu zachowania są wyjątkowo niebezpieczne, gdyż stwarzają ogromne zagrożenie dla pieszych.

79 kierowców otrzymało mandaty karne, a wobec 71 sporządzono dokumentację celem skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Czterech kierowców zostało pouczonych. W sumie skontrolowano 92 pojazdy, co pokazuje skalę działań przeprowadzonych przez pruszkowskich policjantów.

Apel do kierowców o zachowanie ostrożności

Statystyki jednoznacznie wskazują, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest główną przyczyną wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego policjanci apelują do wszystkich kierowców o przestrzeganie dozwolonych limitów prędkości oraz o zwalnianie w miejscach, które tego wymagają – szczególnie w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz skrzyżowań.

„Nie ryzykuj! Zwolnij!” – to hasło, które powinni wziąć sobie do serca wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Taka wzmożona czujność jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.


Na podstawie: KPP w Pruszkowie