Apel o ograniczenie koszenia trawników z powodu suszy

Z powodu przedłużającej się suszy, mieszkańcy są proszeni o rozważenie ograniczenia koszenia trawników. Działania te mogą pomóc w zachowaniu wilgoci w glebie oraz obniżeniu temperatury podłoża, co ma kluczowe znaczenie w walce z miejskimi wyspami ciepła.

  1. Ograniczenie koszenia trawników z powodu suszy.
  2. Zachęta do korzystania z wód opadowych.
  3. Informacja o programie „MOJA WODA”.
  4. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 czerwca 2024 r.

Woda odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w życiu organizmów, jak i roślin. W ostatnich latach problem deficytu wody i związanej z nim suszy hydrologicznej nasilił się, co wynika ze zmian klimatu. Dlatego warto rozważyć oszczędne gospodarowanie wodą i dostosowanie częstotliwości koszenia trawników do panujących warunków pogodowych oraz rodzaju trawnika.

Rzadko koszone rośliny zatrzymują więcej wody w glebie i pomagają obniżyć temperaturę podłoża. Dzięki temu eliminowane są tak zwane miejskie wyspy ciepła, co minimalizuje skutki suszy. Zaleca się cięcie traw podczas chłodniejszych i bardziej wilgotnych tygodni, aby maksymalnie skorzystać z dostępnej wilgoci.

Woda używana do podlewania zieleni może być z powodzeniem zastąpiona wodą deszczową. Mieszkańcy mogą zastosować zbiorniki retencyjne na wodę deszczową lub budować oczka wodne, które pozwolą zatrzymać wodę po opadach deszczu, a następnie wykorzystać ją w ogrodzie.

Zachęcamy mieszkańców domów jednorodzinnych do korzystania z dofinansowania w ramach programu „MOJA WODA” prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie można uzyskać na zbieranie wód opadowych lub roztopowych. Wnioski można składać do 30 czerwca 2024 r.

Rozważne i oszczędne gospodarowanie wodą oraz wykorzystywanie jej we właściwy sposób to wielki krok w ochronie naszej Planety Ziemi.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie lub telefonicznie: tel. (22) 504 41 00


Źródło: UM Pruszków