Powiat Pruszkowski: Nabór do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie - ostatnie miejsca!
Kluczowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w naszym powiecie! Poznaj możliwości Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Brwinowie.
  1. Ostatnie miejsca dla dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy w nowoczesnym ośrodku.
  3. Szeroki zakres usług: od rehabilitacji po pomoc w codziennym funkcjonowaniu.
  4. Integracja i rozwój osobisty uczestników w sercu naszej społeczności.

Brwinów staje się miejscem, gdzie osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i opiekę. Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne (PCOM) oferuje 30 miejsc, z czego 22 przeznaczone są na pobyt dzienny, a 8 na pobyt całodobowy. Ośrodek ten jest wyjątkowym miejscem, które nie tylko zapewnia niezbędne usługi medyczne i opiekuńcze, ale również stwarza przestrzeń do rozwijania pasji i integracji społecznej.

Program centrum zawiera różnorodne działania, które mają na celu nie tylko opiekę, ale także rozwój osobisty i społeczny uczestników. Oferta PCOM obejmuje zajęcia terapeutyczne, rehabilitację, wsparcie w codziennej samoobsłudze oraz pomoc w nabywaniu nowych umiejętności życiowych.

Aby skorzystać z oferowanych form wsparcia, mieszkańcy powiatu muszą złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie wraz z potrzebnymi dokumentami, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Miejscem, gdzie codziennie dokłada się starań, aby życie było łatwiejsze i przyjemniejsze, jest ulica Torfowa 1 w Brwinowie. To właśnie tu, każdy członek społeczności może liczyć na pomoc i wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Brwinowie to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim społeczność, która wspiera swoich członków, umożliwiając im pełniejsze i bardziej samodzielne życie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą centrum i dołączenia do naszej rosnącej rodziny.


Opierając się na: Powiat Pruszkowski