Jak podpisać ugodę z wierzycielem bez wychodzenia z domu?

Przejęcie zadłużenia przez firmę windykacyjną to bardzo często ostatnia szansa na polubowne uregulowanie spłaty. Na tym etapie konieczna jest otwartość zadłużonego na wsparcie jakie oferuje mu firma windykacyjna. Tym bardziej, że większość formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Taką możliwość daje chociażby firma KRUK. Platforma online, spłaty rat w formie stałego zlecenia oraz wsparcie konsultanta firmy – to tylko część usług oferowanych przez firmę, które ułatwiają uregulowanie posiadanych zadłużeń.

Konto internetowe zamiast podpisu

Czy podpisanie ugody na spłatę długu za pośrednictwem komputera jest w ogóle możliwe? Oczywiście, że tak, chociaż wszystko zależy od funkcjonalności jakie oferuje konkretna firma windykacyjna. Przykładem firmy bardzo elastycznej pod tym kątem jest KRUK. E-kruk.pl, czyli platforma internetowa, którą udostępnia swoim klientom, pozwala nie tylko na elektroniczne podpisanie ugody z wierzycielem, ale też stałe monitorowanie wysokości zadłużenia. Aby korzystać z platformy, należyzałożyć na niej swoje konto. Oczywiście mogą to zrobić wyłącznie klienci, których zadłużenie obsługuje KRUK.

Platforma w momencie rejestracji wymaga podania numeru sprawy prowadzonej przez tę firmę windykacyjną. Zadłużony otrzymuje ją w piśmie bądź mailu od windykatora. Sama ugoda jest podpisywana przez strony podpisem kwalifikowanym. Taka forma zawarcia ugody między spłacającym zobowiązania a wierzycielem znacznie skraca czas dopełnienia formalności, co pozytywnie wpływa chociażby na koszty obsługi zadłużenia. Za pośrednictwem platformy można również zawierać aneksy do wcześniej zawartych ugód.

Obsługa długu online

Możliwość podpisania ugody na odległość to nie jedyna funkcjonalność serwisu, jaką oferuje KRUK. Platforma pozwala uzyskać dostęp do wszystkich informacji nt. zadłużenia. Poza tym pośredniczy w spłacie online długu (części lub całości), a także umożliwia kontakt z przedstawicielem firmy. Zarejestrowany użytkownik ma również możliwość sprawdzenia, czy informacje o jego długu figurują w ERIF Biurze Informacji Gospodarczej S.A., jak też skorzystać z programu bonusowego oferowanego przez KRUK. Platforma online jest dostępna także dla niezarejestrowanych użytkowników. Zadłużeni korzystający z opcji „Spłać zadłużenie bez rejestracji” otrzymują dostęp ograniczony do informacji o wysokości zadłużenia i możliwości jego spłaty online.

Długi w KRUKu. Platforma online – czy to bezpieczne?

Czy obsługa zadłużenia za pośrednictwem platformy internetowej jest bezpieczna? Biorąc pod uwagę zarówno rodzaj (dane osobowe, informacje o wysokości zadłużeń), jak też źródła (m.in. banki, firmy leasingowe, firmy ubezpieczeniowe) gromadzonych informacji, firma zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa,chroni dane użytkowników. Dowodem wysokich standardów bezpieczeństwa jest chociażby duża popularność rozwiązań KRUKa. Platforma posiada ponad 166 tys. zarejestrowanych użytkowników, a za jej pośrednictwem nowe porozumienie między zadłużoną osobą a wierzycielem jest zawierane średnio co 7 minut. Co ważne, wszystkie ugody i aneksy podpisane za pośrednictwem platformy mają taką samą moc prawną jak umowy podpisane tradycyjnie.

Windykacja – nie unikaj, współpracuj

Jak widać firmy windykacyjne stosują szereg rozwiązań, również technologicznych, aby maksymalnie ułatwić użytkownikom spłatę zaległości. Jednak ich powodzenie w dużej mierze zależy od stosunku danej osoby wobec swoich zobowiązań. Dlatego tak ważne jest, aby w momencie kontaktu ze strony firmy windykacyjnej spróbować podjąć rozmowy zmierzające do wypracowania korzystnych rozwiązań.

Na uregulowaniu należności powinno zależeć nie tylko wierzycielowi i firmie windykacyjnej, ale przede wszystkim osobie zadłużonej. To na przyszłość jej i jej najbliższych będą rzutować nieuregulowane zaległości. Podjęcie działań zmierzających do rzeczywistej spłaty długu będzie nie tylko wyrazem odpowiedzialności, ale też pierwszym krokiem do rozwiązania swoich finansowych problemów i zapewnienia bezpiecznej przyszłości. Właśnie w tym chce pomóc KRUK. Platforma jest narzędziem, które ma ułatwić realizację tego celu. Warto skorzystać z takiej szansy. Szczególnie, jeśli do podjęcia współpracy z firmą windykacyjną wystarczy dostęp do komputera i Internetu.