Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie profilaktyk podkom. Edyta Bednarczyk uczestniczyła w spotkaniu w ramach obchodów Dnia Seniora organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie pod hasłem Senior manager ds. własnego bezpieczeństwa.

Odpowiadając na zaproszenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie policjantka  uczestniczyła w  spotkaniu  w ramach obchodów Dnia Seniora pod hasłem Senior manager ds. własnego bezpieczeństwa. To była doskonała okazja na profilaktyczne spotkanie i przekazanie informacji, jak nie stać się ofiarą przestępstwa.

Podczas spotkania policjantka Komendy Powiatowej Policji  przedstawiła najbardziej powszechne przestępstwa, w których ofiarą są starsi ludzie. Metody działania oszustów choć są modyfikowane opierają się na podobnych zasadach:

- podstawą jest zaskoczenie rozmówcy, np. spowodowanie wypadku przez dziecko czy wnuczka,

- pieniądze należy przekazać jak najszybciej- „fałszywemu policjantowi”, kurierowi itd.

- pierwszy telefon wykonywany jest na numer telefonu stacjonarnego, a po ustaleniu numeru komórkowego- jest kontynuowany przez komórkę,

- nierozłączanie telefonu stacjonarnego,

- brak weryfikacji informacji przez rozłączenie się z oszustem i wykonanie telefonu do syna, córki, wnuczka, najbliższej jednostki policji czy na numer alarmowy 112.

- rozmowa przez rzekomego pracownika banku, placówki pocztowej, którzy informują o rzekomym zagrożeniu pieniędzy zgromadzonych na koncie.

Bezpośredni kontakt z seniorami, dyskusja - to najlepsze sposoby działań profilaktycznych skierowanych do seniorów.

Pruszkowscy policjanci dążą do rozpowszechniania informacji dotyczących oszustów, pokazując sposoby ich działania, aby to przestępcy nie mieli szans w kontakcie z osobami starszymi, którzy będą potrafili zaskoczyć przestępców swoją zdecydowaną postawą i rozważnymi decyzjami.

Dziękując za zaproszenie życzymy Seniorom - spokojnych i bezpiecznych dni.

podkom. Edyta Bednarczyk/mg

 

  • Spotkanie z seniorami
  • Spotkanie z seniorami
  • Spotkanie z seniorami
  • Spotkanie z seniorami
  • Spotkanie z seniorami