Ogólnopolskie działania „PRĘDKOŚĆ” prowadzone są 19 maja 2023 roku. Policjanci ruchu drogowego w tym dniu kontrolują jak największą liczbę kierujących pod kątem prędkości. To właśnie PRĘDKOŚĆ jest najczęściej wymienianą przyczyną wypadków drogowych. Celem działań jest zmniejszenie ryzyka powstania niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Policjanci kontrolują prędkość zarówno statycznie na posterunkach, jak i dynamicznie z wykorzystaniem radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych w wideo rejestratory. Załogi zaopatrzone są w przyrządy kontrolno – pomiarowe, a w szczególności w laserowe mierniki prędkości z wizualizacją.

Kierujący, który nie stosuje się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowanie nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich ruch się odbywa, zagraża nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego, dla którego nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości, zmniejsza szanse na przeżycie.

Pośpiech to zły doradca, dlatego też funkcjonariusze APELUJĄ O ROZWAGĘ.