Zapraszamy mieszkańców Piastowa na debatę społeczną. Debata odbędzie się 7 grudnia 2022 roku w godz. 18.00 w sali budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwala także na wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

Zapraszamy mieszkańców Piastowa do aktywnego udziału w debacie poświęconej poprawie bezpieczeństwa na terenie miasta, która odbędzie się 7 grudnia 2022 roku w godz. 18.00 w sali budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie.

Tematem spotkania będzie poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscu publicznym, zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a także problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz priorytetowe działania dzielnicowych.

Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.

Przedstaw swój pomysł, jak poprawić bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

 

kom. Karolina Kańka