Wczoraj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pruszkowskiej komendy uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji "Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego". W trakcie działań funkcjonariusze ujawnili 53 wykroczenia i nałożyli 48 mandatów karnych. W powietrzu pracował bezzałogowy statek powietrzny.

Działania miały charakter prewencyjno-kontrolny. Jednak kierujący i piesi, którzy nie stosowali się do przepisów, musieli się liczyć z konsekwencjami prawnymi.

W trakcie działań policjanci pruszkowskiej drogówki skontrolowali 70 osób i ujawnili  53 wykroczenia. Nałożono 48  mandatów karnych, skierowano 3 wnioski do sądu o ukaranie i zastosowano 2 pouczenia.

Główne  wykroczenia popełniane przez kierujących w rejonie przejść dla pieszych to: wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, przekraczanie prędkości w rejonie przejść oraz omijanie pojazdów przed przejściem dla pieszych.

Na jednej z głównych dróg powiatu pruszkowskiego, pracę funkcjonariuszy wspierał patrol wyposażony w bezzałogowy statek powietrzny, który rejestrował zachowania uczestników ruchu drogowego.

 

kom. Karolina Kańka