W okresie wiosenno–letnim rower staje się coraz bardziej popularnym środkiem komunikacji. Coraz częściej swoją obecność na drogach zaznaczają grupy rowerzystów. W zdecydowanej większości przypadków są to osoby młode. Aby podnieść świadomość i rozszerzyć wiedzę dzieci w zakresie przepisów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci z pruszkowskiej drogówki zorganizowali praktyczny egzamin na kartę rowerową.

Wczoraj na terenie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, policjanci z pruszkowskiej drogówki, dzielnicowy, przy współpracy z Strażą Gminną, przeprowadzili praktyczny egzamin na kartę rowerową dla uczniów klas IV-VI. Do egzaminów zgłosiło się 50 uczniów, którzy uzyskali swoje pierwsze w życiu „prawo jazdy”.

Po zdaniu pierwszej części teoretycznej - test ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znajomości znaków drogowych, który odbył się w szkole, przyszedł czas na drugą część praktyczną - jazda rowerem po wyznaczonej trasie ruchu drogowego, odzwierciedlającej skrzyżowania, przejścia dla pieszych itp. – którą przeprowadzili policjanci z pruszkowskiej drogówki.

Głównym założeniem działań Policji w prowadzeniu egzaminów praktycznych na kartę rowerową jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Wydawanie karty rowerowej jest nierozerwalnie związane z odpowiednim szkoleniem i sprawdzeniem wiadomości oraz umiejętności uczniów ubiegających się o pierwsze w życiu „prawo jazdy”.

Karta rowerowa upoważnia dzieci i młodzież od 10 do 18 lat do jazdy rowerem po drogach publicznych. Obok odpowiedniego wyposażenia roweru (światła, odblaski, sprawne hamulce) jest niezbędnym warunkiem bezpiecznego poruszania się po drodze.

 

kom. Karolina Kańka