Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Wczoraj Pani Małgorzata Włodek - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach Oddział w Warszawie, wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie młodszym inspektorem Michałem Pisarskim złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych pomordowanych w Twerze funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie znajduje się pomnik upamiętniający 14 funkcjonariuszy Policji Państwowej pochodzących z powiatu pruszkowskiego, którzy w 1940 roku zostali bestialsko rozstrzelani przez NKWD w Twerze, a pogrzebani zostali w Miednojskich dołach śmierci.

Wczoraj po godzinie 14.00, Pani Małgorzata Włodek - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach Oddział w Warszawie, wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Pruszkowie młodszym inspektorem Michałem Pisarskim złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem poległych pomordowanych w Twerze funkcjonariuszy Policji Państwowej.

W ten sposób, członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Oddział w Warszawie,  oddali  honor oraz przywołali pamięć o wielkich zasługach i dokonaniach poległych policjantów dla niepodległej i wolnej Polski, w przededniu Święta Policji, które datowane jest na 24 lipca.

Wartę honorową wystawili członkowie Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w umundurowaniu historycznym.

kom. Karolina Kańka/mg