W całym kraju nauczyciele przygotowują się do strajku. W Pruszkowie w spór zbiorowy między związkami zawodowymi a pracodawcami (dyrektorami placówek) weszły wszystkie podległe nam szkoły. Z wyników referendum przeprowadzonego przez związki zawodowe wynika, że od 67 do 97% pracowników poszczególnych szkół opowiedziało się za strajkiem.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 29 marca 2019 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta odbyło się w urzędzie spotkanie z dyrektorami szkół, oraz przewodniczącymi związków zawodowych ZNP i „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Wydziału Edukacji i radcy prawni. Celem spotkania było omówienie aspektów organizacyjno - prawnych zapowiadanego strajku nauczycieli.

Jeżeli prowadzone negocjacje między związkami zawodowymi a stroną rządową nie zakończą się porozumieniem, strajk rozpocznie się 8 kwietnia 2019 r. Tego dnia otrzymamy również ostateczną informację o liczbie placówek i strajkujących nauczycieli.

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby wesprzeć dyrektorów w obowiązkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki uczniom. Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących warunków, w jakich będzie funkcjonowała szkoła w tym czasie, udzielać będą na bieżąco dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Liczę na Państwa wsparcie i wyrozumiałość.

Łączę pozdrowienia
Beata Czyżewska
Zastępca Prezydenta Miasta Pruszków


logo RSS

UM Pruszków: Strajk nauczycieli - informacje dla rodziców