Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności przekształceniu podlegają nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, spełniające tę przesłankę w dniu 1 stycznia 2019 r.

W pojęciu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe mieszczą się grunty zabudowane wyłącznie:

- budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącymi konstrukcyjnie samodzielną całość;

- budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Budynki mieszkalne nie tracą swojego przymiotu, gdy są w nie wbudowane funkcje usługowe. Nie jest natomiast budynkiem mieszkalnym budynek, w którym funkcja usługowa jest dominująca, a mieszkalna stanowi funkcję fragmentaryczną lub gdy na nieruchomości znajduje się obiekt budowlany lub urządzenie budowlane, które nie służy do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych ( budynki handlowo-usługowe, szpitale, budynki biurowe itp.). W takiej sytuacji nieruchomość będzie wyłączona z zakresu przekształcenia.

Poniżej przedstawiono wykaz nieruchomości, które w chwili obecnej nie podlegają przekształceniu w prawo własności.

W związku z powyższym mieszkańcy budynków wyszczególnionych w poniższym wykazie, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za wieczyste użytkowanie mogą składać wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI NIE PODLEGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCENIU Z MOCY USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018R.

Lp Obręb ewidencyjnyNumer ewid. działkiAdresy budynkówNr księgi wieczystejUwagi
118188/122;188/72;174/5ul. Powstańców 99, 101, 103, 105, 107ul. Zgoda 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13ul. Helenowska 6ul. Jasna 6, 8ul. Dębowa 1, 2, 3, 7, 10, 12, 20ul. Działkowa 54, 56WA1P/00091089/8Na nieruchomości znajduje się budynek handlowo-usługowy
219480Ul. Chopina 66 i 66/70WA1P/00102741/8Na nieruchomości znajduje się budynek handlowo-usługowy (przekształcenie będzie możliwe po zmianie użytkowania budynku w ewidencji gruntów z wniosku PSM)
320344/86; 344/87; 344/88; 344/90; 344/101; 344/102; 344/103ul. Emancypantek 5; 7; ul. Ramzesa 6;ul. Faraona 5, 7, 9WA1P/00116725/1Na nieruchomości znajduje się budynek handlowo-usługowy (przekształcenie będzie możliwe po zmianie użytkowania budynku w ewidencji gruntów z wniosku PSM)
421448Al. Niepodległości 5WA1P/00107229/8Na nieruchomości znajduje się budynek usługowy (przekształcenie będzie możliwe po zmianie użytkowania budynku w ewidencji gruntów z wniosku PSM)
523327/10; 327/11; 327/12Ul. Kopernika 3, 5, 7WA1P/00096976/8Na nieruchomości znajduje się budynek handlowo-usługowy
62475/1; 75/19; 75/20; 804; 805Ul. Księcia Józefa 1; Ul. Łokietka 1, 1AWA1P/00007597/7Na nieruchomości znajduje się budynek biurowy i usługowy (przekształcenie będzie możliwe po zmianie użytkowania budynku w ewidencji gruntów z wniosku PSM)

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

logo RSS

UM Pruszków: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności