Płyta boiska sportowego przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie wymieniona!
Najnowsze wieści z Pruszkowa niosą sportowy powiew zmian – gruntowna modernizacja boiska przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym właśnie dobiegła końca, a efekty pracy robią wrażenie! Czy jesteście gotowi na mecz na najwyższym poziomie?
  • Inwestycja obejmująca wymianę nawierzchni boiska zgodnie z FIFA Quality Concept.
  • Nowoczesne, certyfikowane bramki z siatkami zostały zainstalowane.
  • Odnowienie piłkochwytów pozwoli na bezpieczną grę.
  • Oddanie boiska do użytku odbyło się pod okiem lokalnych władz.
  • Całkowity koszt modernizacji wyniósł około 2,4 mln złotych.

Sportowy obiekt w Pruszkowie przechodzi do historii jako miejsce, które dzięki niedawnym pracom remontowym, może się pochwalić jedną z najnowocześniejszych nawierzchni boiskowych w regionie. Prace, które pochłonęły budżet na poziomie 2,4 miliona złotych, przyniosły ze sobą certyfikowane bramki oraz odnowione piłkochwyty – elementy niezbędne, aby młodzi adepci futbolu mogli rozwijać swoje umiejętności w optymalnych warunkach.

Uroczystość oddania boiska po modernizacji zgromadziła nie tylko osoby zarządzające projektem, ale i młodych sportowców, którzy z niecierpliwością czekali na moment, gdy znowu będą mogli pokazać swe umiejętności na zmodernizowanym terenie. Wśród obecnych znaleźli się Starosta Krzysztof Rymuza, Wicestarosta Grzegorz Kamiński, Członek Zarządu Powiatu Agnieszka Kuźmińska oraz Anna Tużnik, dyrektor MOS, którzy wspólnie świadczą o tym, jak wielką wartość ma inwestycja dla lokalnej społeczności.

Prace nad unowocześnieniem obiektu przeprowadzone zostały przez firmę RSsport s.c., co gwarantuje ich wysoką jakość. Jest to również sygnał dla mieszkańców, że ich otoczenie jest ciągle ulepszane, a dostępne obiekty sportowe są na wysokim poziomie. To daje nadzieję na to, że nadchodzące mecze będą nie tylko emocjonujące, ale i bezpieczne dla wszystkich uczestników.

Na zakończenie pozostaje wysłać pozytywne wibracje w kierunku młodych sportowców, którzy już teraz mogą cieszyć się z nowych możliwości, jakie daje im zmodernizowane boisko. Życzymy, aby każda rozegrana na nim akcja była synonimem sportowego ducha i pasji, które będą królować w Pruszkowie przez długie lata.


Opierając się na: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie