Wczoraj polska Policja w całym kraju prowadziła ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”, których celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 107 wykroczeń- przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych.

W ramach działań przewidywane były statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem pojazdów Policji wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W wyniku przeprowadzonych działań na terenie powiatu pruszkowskiego policjanci ujawnili 107 wykroczeń dotyczących przekroczenia dozwolonej prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych. Zatrzymano 10 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli prędkość jazdy powyżej 50 km/h. 89 kontrolowanych otrzymało mandaty karne w związku z popełnionymi wykroczeniami w ruchu drogowym.

Pomimo wielokrotnych policyjnych działań  przedstawione wyniki potwierdzają lekceważenie przepisów ograniczenia prędkości jazdy przez kierujących pojazdami.

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

 

asp.szt. Monika Orlik