Zgodnie z zapotrzebowaniem Szkół z terenu powiatu pruszkowskiego Nasza profilaktyk stara się spotkać również z rodzicami młodzieży ze szkół z terenu powiatu pruszkowskiego. Tym razem takie spotkanie miało miejsce w jednej ze szkół w Piastowie.

O tym, jak ważna jest profilaktyka rozpropagowana wśród dzieci i młodzieży najlepiej wiedzą przedstawiciele instytucji, które na co dzień zajmują się problemami uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spotkanie poświęcone było tematyce przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności prawnej wynikającej ze zmiany UPN na Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r.

Podczas ostatniego takiego spotkania, zostały poruszone kwestie przemocy wśród dzieci i młodzieży. Rodzice usłyszeli, co powoduje takie zachowania i jak im przeciwdziałać. Podczas spotkania profilaktyk wskazywała na odpowiedzialność prawną  za popełniane przez dzieci wykroczenia oraz przestępstwa, ale również wskazywała przykłady zjawisk demoralizacji. Konkretne przykłady takich zachowań przemawiały najbardziej.

 Mam nadzieję, że takie spotkania będą skutkowały jednym wspólnym dobrem - dobrem „Naszych Dzieci”!

 

asp.szt. Edyta Bednarczyk

 

  • O przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności prawnej z rodzicami
  • O przemocy rówieśniczej i odpowiedzialności prawnej z rodzicami