Upadłość konsumencka w Pruszkowie. Jak zacząć, gdzie szukać prawnika od upadłości konsumenckiej?

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej w zeszłym roku w Polsce znacząco wzrosła liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich, czyli procedury oddłużania niewypłacalnych osób fizycznych. Wynika to z liberalizacji przepisów w marcu 2020 roku. Jak ogłosić bankructwo w Pruszkowie? Gdzie szukać pomocy prawnej?

Jakie są przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Jak wspomniano wcześniejszej, upadłość konsumencka jest procedurą, której celem jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika – ma to miejsce dzięki całościowemu umorzeniu zobowiązań, jak i częściowego wraz z ustaleniem planu spłaty zadłużenia. Oznacza to, że do jej ogłoszenie konieczny jest brak wypłacalności, czyli niemożność regulowania swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy, jak i status osoby fizycznej. Procedurze nie mogą poddać się przedsiębiorcy, z wyjątkiem tych figurujących w CEIDG. Co ważne, od marca 2020 roku sądy nie badają czy do zadłużenia doszło z winy dłużnika, czy nie.

Pomoc prawnika podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej w Pruszkowie

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej w wielu przypadkach jest trudna i skomplikowana, dlatego wiele dłużników decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej. Pozwala to sprawniejsze, mniej stresujące oraz korzystniejsze załatwienie sprawy. Prawnik od upadłości konsumenckiej z Warszawy, np. Michał Hajduk, współpracując z klientami z Pruszkowa, ma nie tylko prawo pomóc w przygotowaniu wszelkiej niezbędnej argumentacji, ale i reprezentowania swojego klienta na każdym etapie trwania postępowania i prowadzenia w jego imieniu negocjacji. Decydując się na postępowanie, warto korzystać z pomocy adwokatów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tego typu sprawach, co pozwala im na jak najlepsze wsparcie klienta na różnych etapach przeprowadzania postępowania. Oferty lokalnych oaz warszawskich prawników z powodzeniem znaleźć można w sieci lub za pośrednictwem poczty pantoflowej.

Jak wygląda proces ogłaszania upadłości konsumenckiej w Pruszkowie?

Jak wspomniano wcześniej, ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trudnym procesem, w którego czasie warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Pierwszym krokiem w postępowaniu jest przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką. Musi zawierać elementy takie jak: oznaczenie sądu, dane identyfikacyjne dłużnika, żądanie wniosku, aktualny i zupełny wykaz majątku, spis wierzytelności (w tym spornych), informacje o przychodach oraz kosztach utrzymania, dane dotyczące czynności prawnych podjętych w ciągu ostaniach 12 miesięcy, uzasadnienie wniosku, dowody, załączniki, oświadczenie o prawdziwości danych. Wiele osób może mieć kłopot z prawidłowym wypełnieniem oraz uargumentowaniem wniosku, jednak prawnik z pewnością pomoże właściwe przygotować dokument.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do odpowiedniego sądu. Dla mieszkańców Pruszkowa jest to Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy oraz XIX Wydział Gospodarczy, położone przy ul. Czerniakowskiej 100A. Sędziowie na podstawie dostarczonych materiałów rozpatrują wniosek i postanawiają o ogłoszeniu upadłości lub oddaleniu żądania. Pozytywna decyzja skutkuje rozpoczęciem postępowania upadłościowego prowadzonego przez wyznaczonego przez sąd sędziego-komisarza oraz syndyka. Zazwyczaj ustalany jest plan spłaty długów oraz stopniowe oddłużanie konsumenta.