Prędkość jest jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych, która ma duży wpływ na skalę ich skutków. W dniu 26 kwietnia 2022 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Komend Powiatowych Policji na terenie garnizonu stołecznego przeprowadzą działania prewencyjno – kontrolne pod nazwą „BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ 2022”. Głównym celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka powstawania wypadków, poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Przypominamy, że kierujący, który nie stosuje się do określonych przepisami ograniczeń prędkości, a także porusza się z prędkością niezapewniającą panowanie nad pojazdem lub z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich ruch się odbywa, zagraża nie tylko sobie, ale także innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zdarzenia z udziałem pieszego, dla którego nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierującego zmniejsza szanse na przeżycie.

Po raz kolejny apelujemy o jazdę zgodną z przepisami.
Przede wszystkim w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają szczególnej ostrożności.
Wzmożona czujność wymagana jest przede wszystkim w okolicach przejść dla pieszych.