Stan techniczny pojazdów ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - zwłaszcza podczas dłuższych, feryjnych wyjazdów, dlatego też w dniu 29 stycznia 2022 r. Wydział Ruchu Drogowego KSP przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie w trosce o bezpieczeństwo podróżujących, przeprowadzi działania profilaktyczne pn. „Jadę bezpiecznym autem – przedferyjny przegląd pojazdów”.

Okres zimowych ferii to zmieniające się warunki atmosferyczne m.in. szybko zapadający zmierzch oraz częste opady. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego policjanci warszawskiej "drogówki" przeprowadzą działania prewencyjne pn. "Jadę bezpiecznym autem – przedferyjny przegląd pojazdów”. Mają one na celu wyeliminowanie pojazdów niesprawnych technicznie, jak również uświadomienie kierującym konieczności utrzymania właściwego stanu technicznego samochodów. W związku z tym, na terenie stacji kontroli pojazdów znajdującej się przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie ul. Szczęśliwicka 56 uprawniony diagnosta oraz policjanci przeprowadzą bezpłatne sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Kontroli zostaną poddane układy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, takie jak: hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia, wydechowy, jezdny w tym ogumienie oraz oświetlenie. W pojazdach, które będą uczestniczyły w działaniach zostanie również przeprowadzona bezpłatna dezynfekcja układu wentylacyjnego i wnętrza pojazdu – ozonowanie oraz uzupełniany płyn do spryskiwaczy.

 

Sprawdzenia pojazdu będzie można dokonać w godz. 9:00 - 17:00 w dniu 29 stycznia 2022 r. na stacji kontroli pojazdów WX/195/P przy Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie
 ul. Szczęśliwicka 56​.