Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Uchwała nr 136.657.2020 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenie nieodpłatna pomoc prawna