Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Pierwszym krokiem do każdej udanej inwestycji jest dobry projekt, dlatego też cieszymy się, że możemy poinformować o współpracy między gminami, a powiatem w tym zakresie:

  • Powiat Pruszkowski udzieli Gminie Miastu Pruszków dofinansowania w kwocie 174 537 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską”
  • Gmina Michałowice przekaże dotację celową dla Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 400 000 zł na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Sokołowskiej, w Sokołowie i Pęcicach oraz 100 000 zł na wykonanie dokumentacji ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Jesionowej w Michałowicach