Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Pruszków

Informujemy, że w związku z rozbudową ulicy Solidarności w Parzniewie nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie prac nastąpi 9 marca br., natomiast od 10 marca br., na ok. 4 tygodnie, rozbudowywany odcinek zostanie wyłączony z ruchu.
W pierwszym etapie, czyli od 10 marca nastąpi zamknięcie odcinka ulicy Solidarności, od przejazdu kolejowego do wjazdu na teren centrum handlowego. Podczas trwania tego etapu ulica Wolności pozostaje bez wyjazdu na ulicę Solidarności.

TABLICE1 na stronęTABLICE12 na stronę